iphone 5 smart news

Всеки път, когато получавате SMS на вашия iPhone част от съобщението се изписва на екрана. Дори да имате парола, някой любопитко съвсем спокойно може да прочете първите няколко думи от полученото съобщение.

Има начин да промените тази настройка и да скриете своите съобщения от жадните за клюки очи.

Отидете в Settings (Настройки) > Notification Center. Скролнете надолу и изберете Messages (Съобщения). От там скролвате надолу и изключвате Show Preview. Това е.