Компанията получи и още един сертификат за управление сигурността на информацията

Мобилтел получи два нови сертификата за съответствие с изискванията на международни ISO стандарти. За първи път в България на М-Тел е предоставен сертификатът за телеком доставчик – ISO /IEC 20000-1:2011 – „Системи за управление на информационни услуги”. Той е приложим за предоставянето на интегрирани телекомуникационни решения на бизнес клиенти – фиксирана гласова услуга, мобилна гласова услуга, достъп до интернет, пренос и предаване на данни, предоставяне на преносна среда.

Вторият сертификат – ISO/IEC 27001:2005 – „Система за управление на сигурността на информацията”, гарантира, че Мобилтел осигурява адекватен контрол по отношение на конфиденциалността, целостта и наличността на информацията. На практика това означава, че телекомът осигурява защита на информацията на своите бизнес клиенти, служители и партньори, както и че защитава нуждите на обществото като цяло.

Сертифицирането на Мобилтел беше извършено след  успешно приключване на външен одит, извършен от международната сертифицираща компания Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA).

Получените сертификати гарантират, че компанията отговаря на изискванията и добрите практики в областта на предоставянето на ИТ услуги и информационна сигурност, както и че е в съответствие с нормативните и договорните изисквания. Според тях компанията управлява ефективно предоставянето на услуги и сигурността на информацията. Това става чрез оценка на риска и внедряване на механизми за контрол, които гарантират ефективно използване на ресурсите и непрекъснатото им подобряване.