Към фактурата за месечното потребление Мтел ще издава допълнителен документ с подробна информация за дарителските SMS-и, които клиентите са изпратили. Документът  „Задължения към трети страни“ ще е неделима част от фактурата, но ще се прилага към нея само, ако през месеца клиентът е правил дарения чрез кратки съобщения. Освен SMS даренията, допълнителният документ ще отразява и услуги, предоставени от трети страни и заплащани през мрежата на Мтел. Това могат да бъдат застраховки, участия в игри и други.

За по-голяма яснота, броят на изпратените SMS-и за дарения ще е вписан във фактурата за телекомуникационни услуги, а в приложения към нея документ „Задължения към трети страни“ ще бъде посочен размерът на дарението и организацията, за която е предназначено. Срокът и условията за плащане на дарението съвпадат с тези на месечната фактура.

Дарителската кампания „Българската коледа” е първата, за която Мтел започва да прилага техническо решение, позволяващо да не се начислява ДДС върху даренията, направени чрез SMS-и. Кампанията стартира днес. Поетапно към това решение ще се включват и номерата на останалите организации, набиращи дарения чрез кратки съобщения. В следващите дни промяна ще бъде въведена също за дарителските SMS-и към DMS, БЧК, Уницеф и SOS Kinderdorf.

Промяната се въвежда в съответствие с указание на Министерството на финансите за прилагането на Закона за ДДС. Според него даренията, направени с кратки текстови съобщения, не подлежат на облагане с ДДС. Мтел ще продължи да поема разходите по дарителските SMS-и и след указанието на Министерството на финансите. Така клиентите ще плащат само дарението, но не и изпратения SMS.