woman-on-smartphone

В интернет пространството се разпространява слух, който твърди, че Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) иска да върне отчитането  на 30 секунди.

krs

За тези, които не са наясно, тактът на отчитане означава, че първите 30 секунди или 60 секунди се отчитат като 30 или 60 сек., а след това отчитането е на всяка секунда. Тактът 30/1 постепенно беше премахнат от операторите още през 2006 г., като тогава единствено Вивател го беше запазил. Разбира се, след въвеждането на отчитането на всеки 60 секунди, се появиха планове със хиляди минути към няколко номера. Не малка част от потребителите обаче бяха недоволни поради факта, че включените им минути в тарифния план са само към няколко номера, а не към всички мрежи. Това караше много хора да си вземат втора, дори трета карта на друг оператор, за да ограничат разходите си. В последните две години, заради намалението на цените за терминиране операторите бяха длъжни да започнат да пускат планове с много включени минути. Заради падащите приходи и печалба на операторите, предизвикани главно заради намалението на цените на едро, беше въведен такт на отчитане 60/60. Това означава, че ако например говорите 1:01 минути, операторът ще ви ги отчете като 2 минути. Според запознати потребители, този такт намалява с около 20-30% минутите.

Следейки изключително внимателно случващото се в телеком сектора, бих казал, че операторите ще  окажат съпротива срещу новата наредба. Вероятно включените минути в тарифните планове ще бъдат редуцирани, за сметка на новото отчитане. Заради падащите приходи и печалба на операторите, въвеждането на нов начин на отчитане би довел до още по-голямо влошаване на финансовите разултати в телеком сектора.

За съжаление, в период на икономическа криза е много трудно да бъде предоставена цена, която да удовлетвори напълно потребителя и в същото време финансовите резултати на компанията да не бъдат засегнати.