Видеото по-горе за първи път се е появило в интернет още през април. В него виждате много интересна концепция за легла, които предпазват от земетресениe. В случай на такова и ако сградата се срути, механизмът в това легло реагира, за да затвори спящия човек вътре в него. Самото то е изградено от стомана, а във вътрешността му има припаси – храна, вода, пожарогасител, газова маска и т.н.

В интернет има два различни източника на това видео – единият сочи за автор руският инженер Дахир Инсаат. Според China Daily обаче, истинският автор е Уанг Уенши, който е получил патент за този тип легла още през 2010 година.

Някои от дизайните на леглата са страшно безумни, като например това, чиито капаци стоят постоянно над спящите и то доста ниско. Ами ако се събудиш от кошмар и подскочиш? Но това не е толкова притеснителен въпрос. Самите концепции будят много по-важни такива:

  • Има ли система за съобщаване на местоположението на затворения вътре човек?
  • Как се излиза от това легло?
  • Как по дяволите се пренася то?

И не на последно място…

  • Ако сте се разгорещили с половинката си, какъв е шансът вграденият механизъм да отчете действието грешно и да ви затвори в леглото за нищо…?

Как ви се струва идеята за противоземетръсно легло?