Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) налага имуществена санкция на „Теленор България” ЕАД за въвеждане в заблуждение с публично разпространени неверни сведения за характеристиките на 4G LTE мрежата на телекома. КЗК установи, че „Теленор България“ ЕАД е извършило нарушение на чл. 31 от ЗЗК и налага на компанията санкция в размер на 1 % от нетните приходи от продажби на дружеството за финансовата 2015 година, равняваща се на 5 241 930 лв. (пет милиона двеста четиридесет и една хиляди деветстотин и тридесет). Продължителността на извършеното нарушение е около 10 месеца (26 ноември 2015 г. – до настоящия момент), тъй като и до момента има заблуждаващи публикации на сайта на „Теленор България“ ЕАД за скоростите в неговата 4G LTE мрежа.

Производството е образувано през април 2016 г. по жалба на мобилния телекомуникационен оператор Макс, който посочва, че е претърпял реални вреди от недобросъвестното поведение на Теленор.

Решението на КЗК гласи: „възможността за заблуда на настоящите и потенциални клиенти на „Теленор България“ ЕАД относно скоростта на пренос на данни чрез 4G LTE мрежата е напълно реална. Твърдението за около 40 пъти по-бърз ъплоуд (качване) в началото на кампанията е съществено преувеличено, като реално достижимата максимална скорост на ъплоуд, след възникване на нормативното задължение за публикуването й се оказва само около 6.5 пъти по-висока от тази на 3G мрежата на Теленор.“

По повод събитието за представяне на 4G мрежата на Теленор в Решението на КЗК пише още: „на пресконференцията представителите на Теленор твърдят, че максималната скорост на качване е 75 Mbps, което далеч надминава максимално посочената от тях стойност след 30 април, а именно 38 Mbps. Това съществено преувеличение на данните е от естество да повлияе на потребителските нагласи до степен, в която да има значително преориентиране на клиенти към мрежата на Теленор за периода – м. ноември 2015 – м. април 2016 г.“

„При пускането на 4G LTE мрежата си Теленор въведе в заблуждение потребителите и по този начин може да окаже въздействие върху икономическото им поведение при избора на мобилен интернет. Макс се държи като добросъвестен конкурент и очакваме същото и от останалите телекоми на пазара, пък били те и с много повече възможности от Макс като част от голяма международна група. Държим посланието да бъде разбрано правилно. Ние не сме против конкуренцията. Напротив – Макс е най-големият радетел за високи скорости на мобилния интернет в България, но не сме съгласни „големите“ играчи да опитват на всяка цена, дори с целенасочени атаки, да унищожат „малките“ им конкуренти“. – коментира изпълнителният директор на Макс Нейчо Величков.