Още девет държави от ЕС се ангажират да изградят квантова комуникационна инфраструктура

Планът е да се интегрират квантовите технологии и системи в настоящата конвенционална комуникационна инфраструктура. Това ще позволи информацията и данните да се съхраняват или предават сигурно в цяла Европа. За целта ЕС ще използва съществуващите мрежи за комуникация, както и нарастващите космически комуникационни системи, разработени от Европейската космическа агенция.

Квантовата криптография позволява нов начин да се осигури комуникация без подслушване. Тази седмица още девет европейски държави подписаха план за изграждане на квантова комуникационна инфраструктура в цяла Европа. Системата ще свързва обществени и частни комуникационни системи. Тя ще използва нововъзникващи квантови технологии, които осигуряват най-високо ниво на сигурност.

Хърватия, Кипър, Гърция, Франция, Литва, Словакия, Словения, Швеция и Финландия са най-новите членове сключили споразумение, което ще ги обвърже да работят с десет държави от ЕС за създаване на квантова комуникационна инфраструктура в цяла Европа.

Европейският комисар за вътрешния пазар коментира в съобщение, че този ​​проект е от решаващо значение за технологичния суверенитет на ЕС. Подготовката на следващото поколение комуникационна сигурност с квантово-безопасно криптиране се основава на свойствата на квантовото заплитане. Сътрудничеството на европейско равнище ще бъде от първостепенно значение за ЕС да се развива като световен конкурент в квантовите технологии.

В класическата компютърна наука има само две състояния. Въпреки това, субатомните частици могат да съществуват в повече от едно състояние. Това явление, често е наричано квантово заплитане. Квантовите изчисления се възползват от него.

Квантовите компютри също могат да обработват няколко стойности едновременно. Това ги прави безкрайно по-мощни от всеки суперкомпютър. Те все пак остават податливи на грешки. Трудно се мащабират и изискват нови математически схеми, за да компенсират външния шум.

Квантова мрежа

Проектът беше официално стартиран през юни 2019 г. Тогава Белгия, Германия, Италия, Люксембург, Малта, Холандия и Испания подписаха декларация, която ги задължава през следващите 12 месеца да проучат как да развият и разгърнат квантова комуникационна инфраструктура в цяла Европа.

Неотдавна европейската индустрия подчерта предимствата на тази инфраструктура, тъй като отбелязва, че всяко подслушване по комуникационната линия се открива от законите на квантовата физика. Това означава, че субект, който овладява тази технология, е в състояние да комуникира по контролиран и скрит начин от всеки друг участник.

Национален център за квантови изчисления

Миналата година правителството на Обединеното кралство отпусна финансиране от 235 милиона паунда за създаването на Национален център за квантови изчисления. Центърът ще бъде предоставен на Обединеното звено за научни изследвания и иновации, което работи в сътрудничество с индустрията и университетите.

Новият национален център за изчисления ще позволи на предприятия и университети да проправят пътя за развитието на тази нова технология в Обединеното кралство. Така би могло да се помогне за решаването на проблеми, с които днешните компютри не могат да се справят.