М-тел представи днес новата си корпоративна идентичност на специално събитие в столицата. Ден преди премиерата, от компанията са показали новото лого на специалисти от различни области. Ето какво мислят те:

СЕМИОТИКЪТ

Проф. д-р Кристиан Банков

Кристиан Банков е заместник ректор по международната дейност и връзки с обществеността на НБУ от 2011 и ръководител на Югоизточно европейския център за семиотични изследвания (ЮЕЦСИ)

 Новото лого и като цяло корпоративната визия на Мтел залага на силни асоциации с шеметното развитие на мобилните технологии. Ако старата визия и слоган „това е твоят глас“ наблягаха на съжителството и новите начини на живот, в следствие масовото навлизане на мобилната телефония, то новата вещае глобално телекомуникационно бъдеще, понесло се по информационните магистрали, както към местата за работа и бизнес, така и към социалните мрежи, забавлението и творчеството.

Ако силната търговска марка е най-важният макар и неписан договор между потребителя и компанията, то новата визуална идентичност на Мтел обещава много индивидуална свобода, осигурена от голям брой комуникативни опции.

ПСИХОЛОГЪТ

Ирина Драголова

Ирина Драголова е магистър по психология, хоноруван преподавател. От години се занимава с психотерапия, фамилно консултиране и детска психология.

Новата визия на Мтел създава възприятие за безкрайност и едновременно с  това за постоянство. Цялата композиция на новото лого говори за завършеност и свързаност. Тази свързаност напомня за връзката между потребителите и компанията.

Знакът за безкрайност, който наподобява логото на Мтел, се използва и в психологията. В психологията го използваме, когато искаме да опишем процеса на комуникация между двама души. Тези двама души от една страна запазват своята идентичност, а от друга си взаимодействат. В това се изразява и идеята на новото лого – то изразява свързаност и взаимозависимост. Друга основна характеристика на логото е, че дава усещане за гъвкавост и се развива.

 В новото лого се преливат символ и текст. Символът ни дава свобода да развихрим своята фантазия и да произвеждаме свои метафори. Този символ говори много на младите хора, защото те са много по-символно ориентирани от по-възрастните.

РЕКЛАМИСТЪТ

проф. дфн Христо Кафтанджиев

Христо Кафтанджиев e доктор на филологическите науки и професор във Факултета по журналистика на Софийския университет. Преподава обща теория на рекламата, креативни аспекти на рекламата, реклама и визуална комуникация.

Промяната е почти на сто процента в сравнение със старото лого. Създаден е нов знак.

И старото и новото лого са шрифтови метафори:

  • При старото на последната буква са приписани характеристиките на вълна – алюзия за физическата природа на разпространението на звуковите вълни.
  • При новото характеристиките на вълната са приписани на първата буква.

Характеристики и преимущества на новото лого:

  • Има приемственост между старото и новото лого – и двете са изобразителни метафори на букви – „л” и „М”;
  • Използваната геометрична фигура илюстрира отлично идеята за взаимосподеляната комуникация. Това отразява по-добре философията на телекома – става дума не за физически природни характеристики, а за човешки взаимоотношения.
  • Логото очевидно е направено с помощта на компютър. Това е основен тренд по отношение на съвременните търговски марки. Така се подчертава и технологическата същност на компанията.

Логото позволява да се редактира (ребрендира) чрез съкращаване в бъдеще. Това е много важно, тъй като всяка нормална търговска марка се развива именно в тази посока.