Цел на проекта: създаване на първата школа по интегриран танц в България.

Защо: за да дадем на повече хора възможност да се занимават с изкуство, да творят и да се себеизразяват; да възприемем хората с увреждания като ресурс и да ги насърчим да допринесат за развитието на обществото; за да създаваме продукти и културни събития, подходящи за различен тип аудитория; защото няма нищо по-естествено от това да имаш мечти; за да въведем нови форми на заетост за хората в неравностойно положение; за да реализираме дейности, в които хора с различни умения правят нещо смислено заедно; за да променим гледната си точка: не е нужно само можещи, вървящи хора да обучават хората с увреждания; за да създаваме продукти, които имат добавена стойност; за да не забравяме, че може, да сме полезни един на друг.

ВИЖ ОЩЕ: Големият град: инвалидната количка не значи „прикован“

Училището по интегрирани танци ще се финансира на проектен принцип, но планираме и да правим интегрирани реклами като така се насочим към фирмите, които имат корпоративна социална отговорност, към бизнеса, обществени организации, медии.

Нека кажем, че интегрираният танц позволява на хора със и без увреждания да танцуват заедно и енновременно под обща хореография и музика. Представленията се разпродават: не са с благотворителна цел и никой не гледа на тях със снизхождение. Трябва да успеем в България, защото така ще покажем на ръководители на школи, училища, хореографи, мениджъри на културни институции, че могат да работят с различни хора. Ще насърчим хората с увреждания / главно на тези с физически увреждания/, да бъдат смели и да се конкурират.

Трупите за интегриран танц провеждат прослушвания и на едно такова успешно се яви и Пламен, за който ние ви разказахме в нашия материал преди време.

Кой е в основата на този проект?

Пламен Любенов – 20 годишен ентусиазиран брейк – танцьор. Работим по проекта от повече от една година и оттогава датира контактът ни с ирландската група по интегриран танц CROI GLAN. Малко повече търсене в интернет, много настойчивост и убедителни мейли, много помощ от приятели и много работа от страна на Пламен. Така през октомври 2014-та той отиде в Ирландия, за да се яви на кастинг в трупата.

Такъв завършен и динамичен танцьор, при това самоук, няма как да остане незабелязан, затова сега е време Пламен да се върне отново и да прекара 20 дни (от 12 до 31 март 2015) отново в Корк, за да се включи в обучение по съвременен танц, работа с група хора с различни умения, да репетира нов спектакъл и да работи с хора с множествени увреждания.
След тези обучения и репетиции Пламен ще участва в спектакъл и турне, но сега трябва да финансира пътуването и престоя си сам.

Пламен има опит при работата с международни групи, в неформалното обучение и вече е участвал в над 8 международни проекта и има 6 YOUTHPASS сертификата. Той вече участва в програмата за популяризиране на Варна като Европейска Младежка Столица през 2017-та година, а резиденцията в Корк ще му помогне да бъде още по-интересен обучител.

И ние можем да направим нещо за Пламен и хората като него. Няма да променим света, но можем да променим неговия като дарим част от сумата, която е нужна. Тук може да разберете как да го направите.