Снимка: TechCrunch

Учени от Института по интелигентни системи към Макс Планк (Max Planck Institute for Intelligent Systems) са успели да научат изкуствен интелект да подобрява качеството на снимки с ниска резолюция. EnhanceNet-PAT, както е името на въпросната AI система, практически може да „добавя“ пиксели към изображението, за да го превърне в такова с по-висока резолюция.

Мехди Саджади (Mehdi M.S. Sajjadi), един от създателите на EnhanceNet-PAT, обяснява работата на невралната мрежа така:

„Представяме на алгоритъма милиони изображения с ниска резолюция, които той трябва да подобри. Той се опитва да изпълни задачата и след това му се представят за сравнение оригиналните снимки с висока резолюция. Алгоритъмът вижда разликата и се учи от грешката си.“

С думи прости, нещата стоят така – подавате на EnhanceNet-PAT снимка и той се опитва да я подобри според това как смята, че трябва да изглежда. Накрая му показвате истинската снимка с висока резолюция, така че той да види къде греши и да се поправи при следващия опит.

Снимка с ниска резолюция (ляво) и подобреното от EnhanceNet-PAT изображение (среда). Разликата с оригинала (дясно) е незначителна / Снимка: Max Planck Institute

Учените от Макс Планк са били вдъхновени да създадат EnhanceNet-PAT поради това, че на пазара липсват надеждни програми за ефективно подобряване на качеството на дадено изображение (т.нар. single image super resolition). Всички имаме проблеми, когато използваме снимки с ниска резолюция. Сега си представете как подобен изкуствен интелект може да допринесе.

Статията на Саджади и неговите съавтори бе публикувана в свободната система arXiv.