apple_ipad_air_2_281146459789_640x360

iPad Air е новата технологична джаджа на Apple, която всеки заклет фен на компанията иска. Цената на суперлекия таблет е същата като тази на предишното поколение.

В България устройството може да бъде закупено само от няколко официални риселъри на Apple, които компанията следи и оборудва. Те включват iStyle, Техномаркет, Технополис, НовМак и други. В нашия случай не е интересна цената, а гаранционният срок, който тези фирми предлагат на своите потребители.

Технополис — 12-месечна „стандартна“ гаранция

Техномаркет — 12-месечна „стандартна“ гаранция

iStyle — 24-месечна гаранция

НовМак — 12-месечна „стандартна“ гаранция

Нека разгледаме понятието „стандартна“ и какво разбират българските търговци под това. Повечето продукти в интернет сайтовете на тези фирми пристигат с 24-месечна гаранция, а само iPad Air се предлага с въпросната стандартна 12-месечна гаранция. Изключение прави смартфонът Apple iPhone, който пристига с 24-месечна гаранция, както изисква законът.

Какво означава „стандартна“ гаранция в Европейския съюз и какво означава в САЩ?

ЕС задължава всички търговци да предлагат минимум 24 месеца гаранционен срок за обслужване на дефектни стоки. САЩ пък задължава този срок да е минимум 12 месеца. Следователно продуктите на Apple в САЩ пристигат с едногодишна, а в Европа – с двугодишна гаранция. Нека не забравяме, че американската компания се опита да пробута 12-месечна гаранция в Италия и да кара потребителите да купуват допълнителна платена гаранция Apple Care, след което беше глобена от властите.

Законът за защита на потребителите е ясен и недвусмислен:

 Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.“

Чл. 119. (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително информация за:

1. правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115, и посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115, и по-точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115;

От сайта на Apple също разбираме, че всеки търговец е длъжен да предложи 24-месечна гаранция според изискванията на ЕС, като Apple предлага отделна 12-месечна интернационална гаранция.

apple law
Снимка: Apple

От сайта на Европейската комисия europa.eu разбираме, че:

„в която и страна от ЕС да пазарувате, разполагате с две години, за да поискате те да бъдат поправени или заменени, ако се окаже, че са дефектни или не отговарят на рекламата. Ако даден продукт не може да бъде поправен или заменен в разумен срок или без това да ви причинява неудобство, можете да поискате връщане на парите или отстъпка в цената.

Двегодишният период на гаранция започва от момента на доставка на стоките, като вие трябва да информирате продавача за дефекта в рамките на два месеца след откриването му.“

„Магазините често ви предлагат гаранция, която е включена в цената на продукта или се заплаща допълнително. Това не замества минималната двегодишна гаранция, която имате.“

Сега въпросът е защо някои търговци предлагат „стандартна“ гаранция за продуктите на Apple? Възможно ли е търговците да внасят продукта директно от САЩ и да разчитат на епълската гаранция? Защо пренебрегват факта, че допълнителната или гаранция от производителя не замества минималната двугодишна гаранция на територията на ЕС?

Източници: europa.euNovMac.comTehnopolis.bgTehnomarket.bg, Закон за защита на потребителите

*** Smart News благодари на Валери Кръстев, който ни сигнализира за случая.