застраховка автокаско онлайн

Една инвестиция за максимално спокойствие и сигурност на пътя

Днес, повечето притежатели на превозно средство предпочитат сключване на застраховка автокаско онлайн. Тенденцията се установи окончателно по време на пандемията, а както се оказа – това е един доста разумен подход срещу значително изгодна цена. 

Започнете проучването по темата, като прецените на какви параметри да заложите, да съобразите необходимостта и да си дадете ясна представа, че Ви предстои една инвестиция за максимално спокойствие и сигурност на пътя.

Застраховка Автокаско е доброволна застраховка, предназначена за собственици и ползватели на МПС с българска регистрация. Тя предоставя защита на автомобила, независимо дали събитието е настъпило по вина на водача или не.

Каското се ръководи от вида и възрастта на автомобила, от годините на водача и сумата на полицата. С помощта на консултант в сферата на застрахователните услуги може да откриете най-доброто решение за себе си.

Обобщено, автокаското с пълно покритие е комбинация от застраховка срещу инцидент, която ще възстанови щетите по колата, и последствия, които не са причинени от сблъсък, а от аварии, кражба, пожар и т.н.

Именно в това се състоят и предимствата на каското, което за разлика от задължителната Гражданска отговорност, Ви защитава във финансов аспект в изброените неприятни ситуации.

Покритите рискове са разпределени на групи в клаузи, като съществуват известни разлики при отделните застрахователни компании.

Основните рискове включват:

o щети при пътнотранспортно произшествие;

o щети по време на престой или при паркиране;

o кражба или грабеж;

o пожар и експлозия;

o злоумишлени действия на трети лица, вандализъм;

o природни бедствия.

За по-новите возила е препоръчително да се обсъди и вариантът за по-високо ниво на защита. При колите на лизинг, пълното Каско се явява задължителен елемент от договора.

Най-добрите оферти

Онлайн подаването на запитване за автокаско безспорно гарантира достъп до най-добрите пазарни оферти.

Това се случва бързо и дистанционно чрез отговор на няколко кратки въпроса в онлайн чата на Crediport.bg и след прикачване на големия талон на автомобила. Изисква се единствено снимката да бъде качествена, а текстове да се виждат достатъчно добре и да са четливи.

Платформата изисква попълване на няколко полета, след което постъпват индивидуални предложения с ясни условия и съобразени с характеристиките на превозното средство.

Финалната стъпка се състои в получаването на документите на хартиен носител чрез куриерска фирма и с безплатна доставка. Електронното подписване също е опция, от която може да се възползвате. 

Плащането е в зависимост от избора на клиента – с карта, по банков път или с наложен платеж. Стандартно, сумата на застрахователната премия може да бъде платена и на вноски.