Урбанизираните райони са и тези с най-високо ниво на замърсяване на въздуха, както бихте могли да се досетите. За това допринасят както индустриалните центрове, така и множеството автомобили, които се движат по улицата. Най-опасен от всички газове, получени чрез изгаряне на изкопаеми горива в атмосферата, е азотният диоксид. Излагането на големи количества от него за периоди от само 30 минути може да доведе до възпаления и дори по-опасни последици. Газът е отговорен за около три милиона смъртни случая годишно.

Говорили сме си многократно за това как бихме могли да се борим с тези замърсявания, но дори и да започнем, трябва също и да знаем тяхната наситеност в атмосферата. За това биха могли да помогнат специални детектори, които обаче са много скъпи и неудобни за градски условия. Вместо това, на няколко учени от Технологичния институт в Мелбърн им е дошла идеята да разработят много малки по размер детектори, които едва ли не да могат да се поберат в смартфоните ни.

Детекторите се състоят от сензор, покрит с много тънък слой калаен дисулфид (дебел само няколко атома). Тази сплав има свойството да улавя точно молекулите на азотния диоксид, което от своя страна след това позволява на сензора да ги обработи.

Как поставянето на такива сензори в телефоните ни би помогнало за борбата с въздушните замърсявания, питате? Много просто – ако множество смартфони притежават детекторите, то включването им заедно с GPS базирана услуга, може да дава постоянен достъп на различни агенции и неправителствени организации до данни за състоянието на въздуха в различни градове. И това е напълно възможно да се случи съвсем скоро, тъй като учените са предоставили откритието си в публичния домейн – така всеки може да разработи и интегрира идеята абсолютно безплатно.