Седемте проекта, получили финансиране по екологичната грантова програма на М-Тел, са вече в процес на реализация.

Читалище „Бъдеще сега“ в смолянското село Гудевица успя да изгради демонстрационно-учебна билкова градина в селото. В нея вече има засадени защитени растителни видове като бял риган, мурсалски чай, изключително ценния екземпляр родопски крем, както и планинска арника, лимонена мащерка и други. През май в проекта участие взеха 15 доброволци, а през юли група белгийски скаути също помогнаха в градината.

Биоградина изгради и сдружение „Агролинк“ с помощта на децата  от дом „П. Славейков“ в кв. Драгалевци в София и възпитаниците на столичното училище за деца с увреден слух „Проф. Денчо Денев“. В нея по екологичен начин, без да бъдат използвани химикали, децата се учат да отглеждат зеленчуци, билки и  цвятя.

Белоопашатият мишелов Тео, лекуван в Спасителния център за диви животни в Стара Загора, вече  лети на свобода. Той беше рехабилитиран по проект „Опазване на световнозастрашени и редки за България птици“. Тео е една от птиците, на които М-Тел ЕКО Грант ще помогне да бъдат сложени GPS/GPRS – предаватели за проследяване.

Грантовата програма на М-Тел подкрепи и сдружение Инициативна група „Витоша“, която се грижи за опазването на защитения вид видра в района на Родопите. В рамките на проекта е закупено оборудване за изграждането на две системи, с което да бъде ограничен достъпът на видрата до басейните на рибовъдните стопанства.

Читалище „Обединение” в Кърджали пък почисти уникална чаплова колония, разположена в центъра на града. Близо 60 чувала с отпадъци бяха събрани по време на акцията, а благодарение на проведено специално обучение на участниците в Еко клуба към читалището, вече се осъществява постоянен мониторинг на водолюбивите птици в колонията.

„Българско дружество за защита на птиците“ в София започна проучване на гнездовото разпространение на една от най-редките и застрашени птици в България – вечерната ветрушка. Към момента са  поставени пет къщички за вечерната ветрушка в Бургас, а през есента предстои поставянето на изкуствени гнездилки в областта.

През есента дейността си ще започне седмият проект, финансиран от телекома –  на сдружение „Заедно за Свиленград“. Благодарение на него ще бъде изграден зелен пояс от дървета около речната дига на река Канаклийска.

Четвъртото издание на грантовата програва на М-Тел стартира през март 2012. Екологично насоченият М-Тел Грант събра над 30 кандидатури в рамките на един месец, като финансиране получиха седем проекта.

Кандидатурите по програмата трябваше да са свързани с възстановяването и опазването на биоразнообразието в пострадалите от наводненията през 2012 г. райони или с опазването на разнообразието на диви и културни видове растения и породи животни.

Сподели
Предишна страницаGlobul Unlimited с нови условия
Следваща страницаМ-Тел увеличи фиксираното си покритие
Боби Иванов е технологичен журналист. Работил е във в. “24 часа”, както и като редактор и автор на авторски публикации в онлайн изданието MobileNews, част от Trim Publications Ltd. Темите, които покрива включват бизнес, технологии и телекомуникации в страната и в световен мащаб. Интересите му включват Психология на комуникацията, Социология, Маркетинг и Връзки с обществеността. За контакти: Ivanoff@smartnews.bg