e-estonia

Началото на края на традиционните представи за гражданството са на път да бъдат разбити. Естония вече предлага дигитално гражданство, от което може да се възползва всеки. За да кандидатствате, трябва да заплатите административна такса от 50 евро – срещу нея получавате електронна лична карта. Тя е физическа и има размерите на стандартна кредитна карта, но е напълно интегрирана в системите за гражданско състояние, както и електронното правителство. Новото електронно гражданство ще се приема като пълноправно и равностойно на физическото.

Експертите смятат, че много граждани на други страни ще се възползват от тази възможност. Предложените дългосрочни цели за електронното гражданство достигат до 10 милиона е-естонци.

Важно уточнение е, че електронното гражданство няма да даде неограничен досъп до Европейския съюз или неговите държави. Услугите на е-гражданството са ограничени до виртуалния свят. Хората, които си закупят тази дигитална лична карта няма да могат да я използват като легитимен документ за идентичност при влизане в съседна държава от ЕС.

Естония е малка държава с население от 1,3 милиона души, но това е един от малкото примери за страна, която до максимална степен е интегрирала електронните услуги във всекиднения живот. Още през 90-те години на миналия век правителството предприе решителни мерки и вече почти всяка услуга и обществена институция може да бъде достъпна електронно – страната има електронна полиция, електронни училища и дори електронен Министерски съвет.

Новата услуга е защитена максимално. Отговорните органи са предприели всички мерки за защита от уязвимости и злоупотреби.

 

НАЙ-ИНТЕРЕСНОТО ОТ SMART NEWS