mon

Депутатите гласуваха изменения в Закона за предучилищното и училищно образование на второ четене, с което официално се забранява ползването на мобилни телефони по време на учебните часове.

С този законодателен акт се прилага забраната за всички ученици, която до този момент съществуваше само в някои определени училища, регламентирани чрез вътрешен правилник.

Действащото статукво даваше възможност на училищата да решават сами дали да позволят ползването на смартфони и друга техника от децата по време на учебните занимания, но с приемането на новите поправки това вече е категорично забранено за всички.

Забранява се също участието в хазартни игри, употребата на тютюн и тютюневи изделия, алкохол, наркотични вещества и носенето на оръжия и опасни предмети. Всяко училище е задължено да изготви и собствен етичен кодекс, който трябва да бъде поместен на уеб страницата и да е публичен за всички.

Добавят се и промени, касаещи правата и задълженията на учениците. Те ще имат правото да изказват своето мнения по отношение на училищната дейност, както и избираемите и факултативните учебни часове. Дава се право на участие в дискусии по въпроси, свързани училищния живот и учебния план. Ново е и задължителното носене на ученическа лична карта и извън училищата.

Най-съществената промяна касае възможността на министъра на образованието и науката да одобрява неограничен брой учебници и помагала.

 

НАЙ-ИНТЕРЕСНОТО ОТ SMART NEWS