Снимка: National Geographic

За първи път от 135 години насам, Великобритания успя да задоволи енергийните си нужди без да използва въглища за цяло денонощие. Това стана на 21 април, като новината споделиха от Националната електрическа мрежа. За първи път въглища не се използваха за получаването на електрическа енергия от 1882 година насам, когато в страната е заработила първата електроцентрала, използваща изкопаеми горива.

Това не е първият опит на Великобритания да изключи електроцентралите си, работещи с изкопаеми горива, за определен период от време. Никога до сега обаче това не беше ставало в продължение на 24 часа. Предишният опит бе през май 2016 година, когато електрическа енергия не бе добивана от въглища за 19 часа.

Разбира се, това не значи, че електричеството на 21 април е било изцяло възобновяемо и зелено. Според доклада около половината от енергията се е дължала на природен газ, докато останалата част е дошла от атомни електроцентрали, възобновяеми източници и внос на енергия от други държави.

В бъдеще подобни опити за дистанциране от изкопаемите горива ще стават все по-чести за Великобритания. Кралството е ангажирано да изключи всички свои електроцентрали, работещи с въглища, най-късно до 2025 година.