Снимка: CNN

Ново поколение мобилни решения ще осигуряват жизнено важни услуги на милиони хора, живеещи в бедни региони. Това ще стане възможно, благодарение на ново партньорство, което правителството на Великобритания сключи със Световната GSM асоциация (GSMA). То беше анонсирано по време на тазгодишния Световен мобилен конгрес, който се проведе миналата седмица в Барселона.

В рамките на инициативата Обединеното кралство ще предостави финансова подкрепа за разработването на нови технологии, които могат да окажат помощ на пострадалите от природни бедствия, както и да улеснят достъпа на чиста вода и безопасна енергия в развиващия се свят.

Партньорството ще даде своя принос по отношение на девет от глобалните цели на ООН, включително борбата с крайната бедност, насърчаването на достойни условия на труд и икономически растеж, както и преодоляването на неравенството между половете.

Двете организации вече са си партнирали в тази сфера, създавайки съвместно различни решения за мобилен мониторинг на слънчеви панели, водни помпи и др. в някои африкански страни.