Снимка: Художествена интерпретация на нова

С помощта на телескопите в Национална Астрономическа Обсерватория Рожен, екип от български астрономи проследи избухване в галактиката Андромеда. Явлението първоначално се смята за класическа нова. Годишно в Андромеда се наблюдават около 15 такива. Нашите учените обаче окриват, че то не е класическа такава, а много по-рядък обект – т.нар. „червена нова“. Откритието предизвиква силен интерес и в българската колаборация постепенно се включват 20 астронома от девет държави.

Трябва да се има предвид, че тук не става дума за свръхнова – избухването на една умираща звезда – а за явлението, което е наименувано просто нова. Класическата нова е избухване, което се наблюдава в система от две звезди, едната от които е бяло джудже, обикалящи една около друга. Червените нови не са добре изследвани и техният произход не е много ясен. Предполага се, че се пораждат от сливането на двете звезди. Червеният цвят е следствие от по-ниската температура.

Сформираният интернационален екип, координиран от българския докторант по астрофизика в Софийския университет Александър Куртенков, печели наблюдателно време на 9 телескопа. Между тях са 6-метровият БТА (Русия) и на най-големия оптичен телескоп в света – 10,4-метровият GTC (Испания). Печеленето на наблюдателно време е случай, в който големите международни обсерватории отдават съоръженията си за научните цели на астрономи, но само след предварително одобрение на важността на изследването им. Куртенков обяснява открието така:

„В първите си дни от избухването, когато M31N 2015-01a беше най-ярка, тя беше около 500 пъти по-голяма и 1 милион пъти по-мощна от Слънцето. Но тъй като е на 2,5 милиона светлинни години от нас, изглеждаше около 4000 пъти по-слаба от най-слабите звезди, видими с просто око. Впечатляващото е, че в следващия месец температурата на повърхността ѝ падна от 7200 до 4100 градуса по Целзий, а наблюденията от септември показват, че вече е още по-ниска – достатъчно, за да се образува прах. Продължавам изследването на този интересен обект с помощта на проф. Тома Томов (UMK, Полша) и д-р Петър Песев (IAC, Испания)“

Снимка: Александър Куртенков
Снимка: Александър Куртенков

В края на февруари учените съобщават откритието си в The Astronomer’s Telegram – сайт за кратки съобщения между професионални астрономи. Пълните наблюдения за първите три месеца от избухването са публикувани през юни в престижното издание Astronomy & Astrophysics (Kurtenkov, A.; Pessev, P.; Tomov, T. et al. 2015, „The January 2015 outburst of a red nova in M31“, A&A, 578, L10).

Първата известна червена нова е наблюдавана през 1988 година, също в Андромеда. В нашата галактика е имало такива избухвания през 1994, 2002 и 2008 година. Заедно с избухванията в галактиките M85, M99 и M101, досега са регистрирани само около 10 червени нови. Поради това новооткритият обект е изключително ценен за изучаването на физиката на червените нови. В България действа една от водещите групи в света в изследването на нови извън нашата галактика. Александър Куртенков е част от групата, която наблюдава главно с телескопите на НАО Рожен. Екипът, ръководен от доц. Евгени Овчаров (СУ), е открил над 20 нови в галактиката Андромеда от 2004 година досега.

alexander-kurtenkovАлександър Куртенков завършва астрофизика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, където в момента е докторант. От 19-годишен работи като оператор на двуметровия телескоп на Националната астрономическа обсерватория Рожен. Към 2015 година е съавтор на пет реферирани статии в научни списания и 20 астрономически телеграми.