mtel

Ръст от 28.7% на клиентите на мобилен интернет отбелязва Мтел през първото полугодие на 2013 година. Потребителите на фиксирани услуги от компанията – интернет и телевизия се повишават с 19%. Това показват данните от доклада за финансовите резултати на Telekom Austria Group за първата половина на тази година.

През първите шест месеца на 2013 година фиксираните линии за достъп също показват положително развитие, увеличавайки се със 17.4% до 162,000 линии спрямо първата половина на 2012 година.

Клиентите на компанията намаляват с 4.1%, достигайки 5.3 милиона през разглеждания период, а пазарният дял възлиза на 45.3%. Делът на клиентите с договор се увеличава с 3% до 71.8%.

През първата половина на 2013 година приходите на Мтел отбелязват спад от 18.2% до 198.8 милиона евро. В допълнение към неблагоприятната макроикономическа ситуация, Мобилтел беше засегната и от понижените от Регулатора цени на едро, ефектите от което възлизат на повече от две-трети от спада в приходите за разглеждания период. Мерките за намаляване на разходите в компанията успяха да компенсират само частично този спад. В резултат на това, сравнимата EBITDA се понижава с 25.1% до 82.4 милиона евро през първата половина на 2013 година.

Пълния доклад на Telekom Austria Group може да намерите тук.