Близо 30 компании, доставчици и партньори на Теленор, преминаха антикорупционното обучение на оператора. Служителите на посочените компании са прекарали приблизително 300 часа общо в обучения в рамките на два месеца.

Сайтът anticorruption.telenor.bg, който е безплатен и достъпен за всички, предлага интерактивни обучения на тема какво е корупция и как може да бъде овладяна, както и практически упражнения за разпознаване на корупционно поведение и практики, базирани на опита на компаниите в Теленор Груп. С помощта на тези обучения, малките и средни предприятия биха могли да подготвят своите служители как да реагират в различни ситуации от реалния живот и по този начин да съдействат за ограничаване на корупционните практики в България.

Освен обучения, на сайта anticorruption.telenor.bg е публикуван и примерен вариант за вътрешнофирмена антикорупционна политика, която малките и средни компании да адаптират към своята дейност и своите бизнес-практики. Там са публикувани и Принципите за поведение на партньорите и доставчиците на Теленор. Сайтът предлага и директна връзка с горещата информационна линия за подаване на сигнали за корупция и злоупотреби в Теленор.

Антикорупционното обучение e част от програмата за обучение на доставчици на Теленор по отношение на отговорното търговско поведение. Споразумението за отговорно поведение и прилежащите принципи са задължително предварително условие за всички доставчици на Теленор преди сключването на договор. В допълнение към задължителното изискване към доставчиците, екип на Теленор провежда ежегодни обучения, които целят да уеднаквят и подобрят разбирането на всички относно политиката за устойчиво развитие на компанията.