До сега катастрофите, които стават между автономните коли на Google и други автомобили в Калифорния, бяха все причинени от шофьорите. Ето обаче, че за всичко си има първи път – Google признаха, че последната катастрофа между техен автономен Lexus и автобус е била по вина на компютъра в самоуправляемата кола.

Според полицейския доклад, компютърът в колата на Google е бил объркан когато се е вливал в трафика на голям булевард. От спряло състояние, колата е трябвало да влезе в движението. Изчакала е да минат няколко автомобила, след което с около 3 километра в час се е ударила леко в минаващ автобус. Грешката е в това, че компютърът е сметнал, че автобуса ще спре, тъй като Google колата е била почти в лентата си.

Не са докладвани големи щети. Няма и пострадали. Важното е също така, че Google вече знаят какво да подобрят в технологията си. А такива грешки е невъзможно да бъдат избегнати на този етап, тъй като очевидно координацията между шофьор и компютър е трудна.