apertura-Wifi-aware-620x325

Асоциацията Wi-Fi Alliance, сертифицираща Wi-Fi продукти, разработи нова технология, която се нарича Wi-Fi Aware. Тя позволява на различни устройства да се свързват едни с други чрез изпращането на специални сигнали. При тяхното улавяне приложенията, които изискват Wi-Fi връзка, могат да обявят това и такава връзка да бъде автоматично създадена. На практика по този начин се позволява създаването на мрежи по необходимост, като също така се дава възможност на различните смарт приложения да бъдат още по-свързани със заобикалящия ги свят – смартфони и други устройства, които поддържат Wi-Fi Aware.

Технологията се разработва за вграждане в самите приложения и устройства, така че потребителите ще имат възможността да определят различни настройки – дали Wi-Fi Aware да е включен, доколко да се изпращат сигналите, доколко да се изпраща по-разширена информация за устройство и други параметри.

Wi-Fi Aware надгражда основните протоколи на Wi-Fi, така че може да се използва за същото разстояние, каквото и базовите стандарти позволяват. Технологията е разработена, така че да бъде изключително енергоспестяваща. От Wi-Fi Alliance твърдят, че постоянно търсене на близки устройства и приложения се прилага чрез изпращането на специален сигнал, който не изтощава чувствително автономния живот на устройствата.

Асоциацията отбелязва, че голяма част от текущите устройства могат да получат възможността за ползване на Wi-Fi Aware след обновение на софтуера. Зависи от производителите дали ще инвестират в това начинание за сегашните си клиенти,  или ще въведат новате технология в бъдещи свои предложения.

 

НАЙ-ИНТЕРЕСНОТО ОТ SMART NEWS