Н

ачалото на интернет като световна мрежа е една романтична епоха в историята на компютрите. В тази статия ще ви разкажем как започна всичко и как се разви. Чрез проследяване на паметните събития ще забележите бързата динамика и развитието на глобалната мрежа, която днес свързва почти цялата потребителска електроника. Историята е изключително любопитна, затова и си заслужава да я разкажем.

Всичко започва с ARPANET

Всичко започва през далечната 1958 г., когато американският президент Айзенхауър сформира ARPA (Advanced Research Projects Agency) в отговор на пускането на „Спутник“ от страна на СССР. ARPA е специализирано звено към Министерството на отбраната, което се заема с проучване, създаване и усъвършенстване на високотехнологични средства в полза на американските военни.

ARPANET е първата компютърна мрежа, която агенцията създава. Проектът стартира през 1966 г., когато започва и самото му планиране.

На този етап ARPANET не е имала комерсиални цели, а е била предназначена за по-ефикасното използване на ограничените компютърни ресурси. Учените, които са били част от ARPA, са използвали бюджета на агенцията за закупуване на нова техника, надявайки се, че ARPANET ще позволи свързването на повечето университети в САЩ и ще споделянето на изчислителните възможности на машините.
През 1968 г. се подписва договор между ARPA и Bolt Beranek and Newman Inc. (BBN) за създаването на IMP – специален компютър, който да маршрутизира данните в мрежата. Първите спецификации и първият IMP се създават година по-късно заедно (1969 г.). Това бележи и първият възел в мрежата ARPANET. Заедно с тях се обособява и специализиран център за мониторинг на мрежата, който има за цел да оценява работата на ARPANET, както и да събира и обработва статистическа информация. По всичко личи, че мрежата вече започва да добива сериозна организация.

Първоначалните връзки са били между машините на Университета в Юта и три научни центъра в Калифорния.

Internet
Развитие на ARPANET

1970 г. е паметна за развитието на ARPANET. През месец март мрежата вече свързва по-голяма част от територията на САЩ. Започва работата на Мрежови контролен център, който следи непрекъснато трафика и състоянието на възлите. През ноември софтуерът на всички IMP се обновява, позволявайки им взаимно да се обновяват през мрежата. При дадено софтуерно обновление на един IMP, то автоматично се инсталира и на останалите. Това е възможност, която ние считаме за елементарна и задължителна за днешните времена, но тогава е било истинска крачка напред в развитието на технологиите. През тази година започва да се създава и изкуствено натоварване между свързаните компютри, за да се тества стабилността на цялата ARPANET.

Първите масови програмни продукти за работа в мрежа се създават и разпространяват през 1971-1972 г. Възниква популярният протокол за трансфер на данни FTP и електронната поща. Тогава е осъществена и първата публична демонстрация на Международната конференция за компютърна комуникация във Вашингтон.

ARPANET става международна мрежа

ARPANET с международна свързаност
ARPANET с международна свързаност

През 1973 г. ARPANET излиза от територията на САЩ и става международна мрежа чрез създаването на сателитна връзка, която свързва Норвегия и Лондон към възела в САЩ. Хавай също се присъединява чрез сателитна връзка към американската мрежа. По това време APRANET има около 40 възли, които свързват различни територии.

ARPANET продължава да се разраства териториално през следващите години, стигайки до втория голям подем през 1982 г. През тази година мрежата вече има около 100 възела, които свързват основно големите университети. Тази сериозна експанзия позволява и възникването на голямо свързано общество от учени и академичен състав, които заедно да работят върху своите задачи. За първи път се създава глобална свързана мрежа, която позволява ефективното ползване на ресурсите не само на компютри, но и на личен състав.

Ражда се USENET – предшественикът на популярните днес дискусионни форуми. USENET позволява създаването на форуми и отделни теми, където потребителите могат да споделят своята информация, както и да обменят файлове.

На 1 януари 1983 г. ARPANET започва да използва новия протокол TCP/IP, който коренно променя работата на мрежата. TCP/IP позволява на ARPANET да съществува и като децентрализирана мрежа, което улеснява обединяването на множество малки мрежи и осигурява възможност за самостоятелно съществуване. Тази стъпка е особено важна в развитието на ARPANET, тъй като ускорява значително нейното разрастване. Програмите за получаване и изпращане на файлове и електронна поща продължават да работят безпроблемно след въвеждането на TCP/IP, така че потребителите не са усетили разлика.

Една от първите по-големи мрежи, които се присъединяват, е CSNET. Тя се финансира от Националната фондация за наука и свързва факултетите по компютърни науки в страната.

Трансформация и начало на Интернет

Мрежата PSINET
Мрежата PSINET

През 1986 г. Националната мрежа за наука учредява няколко центъра с мощни суперкомпютри в различни места на територията на САЩ. Те се свързват в мрежа, която те наричат NSFNET, позволяваща на учените да използват ефективно ресурсите на мощните компютри. Но мрежата не е ограничена само за ползване на изчислителната мощност, а осигурява достъп и за най-различни други академични цели. В резултат на това NSFNET се превръща в „гръбнака“ на мрежата. Неговата част е да осигури високоскоростна свързаност, от която да се възползват останалите мрежи, които са свързани в рамките на ARPANET. Училища и университети, които не са били свързани към голямата мрежа, са създавали малки свои локални мрежи, които в последствие са се свързвали помежду си и оттам към най-близкия възел на NSFNET. Това е позволило на студентите в компютърните зали да имат достъп до електронната поща, USENET и най-новото достижение на технологията – World Wide Web (WWW). През 1990 г. ARPANET официално се влива в глобалната мрежа Интернет.

Съвременното интернет пространство нямаше да бъде същото, ако през 1989 г. Тим Бърнърс-Лий не бе написал предложение за създаването на WWW (World Wide Web). Неговата идея е да се направи система, която да свързва документи с хипертекст, които да бъдат достъпни чрез специализиран софтуер (уеб браузър). Тези документи могат да съдържат текст, изображения, видео файлове и друго мултимедийно съдържание. Текстът на неговото предложение окончателно се завършва през 1990 г., а официалното представяне се прави на 6 август 1991 г.

С течение на времето интернет започва да става едно глобално цяло и добива гражданственост, което променя изписването с малка буква. През 1994 г. администрацията на президента Клинтън позволява приватизацията на голяма част от интернет. Големите фирми започват да закупуват част от по-големите възли, което дава възможност мрежата да се разширява и поддържа по-добре. Големите мрежи започват да се разрастват много бързо и да се свързват взаимно, давайки възможност на своите клиенти да се свържат и от домашните си компютри. Започва подготовката за създаване на условия за интернет достъп на домакинствата.

През 2000 г. почти половината американски граждани вече имат достъп до глобалната мрежа. С всяка изминала година все повече домакинства по света започват да имат връзка към интернет. Интернет става универсално средство за комуникация и помага за развитието не само на информационните технологии, но и за обособяването на ново поколение от хора, които днес наричаме digital natives – израснали в мрежата.

 

Организация на глобалната мрежа

Интернет организации
Интернет организации

Разрастването на интернет и WWW предизвиква и голямото развитие на технологичната индустрия, която започва да изгражда и своето сериозно присъствие в новата глобална мрежа. Започва развитието и на различни технологии, които да направят Web още по-иновативна. Индустрията вече се намира в бързо развиваща се среда – постоянно се появяват нови протоколи, стандарти и различни приложения, които предизвикват истински бум в развитието на интернет.

За повече контрол и организация съществуват няколко основни групи, които контролират интернет технологиите и следят тяхното развитието

Internet Society (ISOC)

– Организация, която има за цел да стимулира интереса към интернет. Тя организира IAB (Internet Architecture Board) – група от доброволци, които създават политики за качеството на интернет стандартите.

Internet Engineering Task Force (IETF)

– Група, която следи стандартите според конкретните области на протоколите и целия интернет като цяло. Всяка област има отделен мениджър, който контролира работните групи.

Internet Research Task Force (IRTF)

– Група, която работи върху изследователските проекти, които са свързани с протоколите и интернет.

За развитието на WWW от голямо значение е работата на W3C (World Wide Web Consortium) – международна организация, която разработва отворените стандарти в мрежата.

Технологиите на TCP/IP протоколите са свободни за достъп под формата на документи, които са озаглавени като Запитвания за коментари (RFC). Тези запитвания съдържат стандартите, към които трябва да се придържат всички производители на хардуер и програмисти, за да могат техните разработки да работят в интернет. Те описват функциите, правилата и начина на работа на протоколите. RFC са във вид на доклади, които се подготвят от комитети, организации или отделни лица и се номерират по хронологичен ред.

Интернет превзема света

21 век започва с навлизането на Мрежата с главно „М“, която свързва не само нашите компютри, но и целия ни живот. Развиват се явления, които до този момент са били в измеренията на популярната научна фантастика.

Бизнес организациите започват да откриват свои сайтове, портали и дори да разполагат работата си в онлайн пространството. Възможността за отдалечен достъп до работното място чрез мрежата позволява по-висока гъвкавост и производителност на работата, което е в огромен плюс на работодателите. Трансферът на данни и електронната поща стават обичайно явление, а истинският бум на „виртуални“ компании създава и предпоставки за висок икономически напредък.

Първата успешна търсеща машина е Lycos, която е създадена през 1993 г. По това време основните начини за търсене на информация са онлайн директориите, които представляват категорийни списъци с уеб адреси. С разрастването на броя на адресите обновяването и поддържането на тези директории става все по-трудно и в крайна сметка търсещите машини започват да ги изместват. Появата на Google и неговият алгоритъм за релевантно търсене изцяло променя начина на работа на потребителите, а търсачката става един от най-популярните сайтове.

По отношение на образованието повечето държави успешно започват да развиват програми за осигуряване на свързаност на училищните и университетските компютри към интернет. Въвежда се обучение по информационни технологии и информатика в училище, с което учениците се въвличат в новата среда. Големите корпорации спонсорират мащабни проекти, които подпомагат развитието на интернет и свързаността по света.

По-лесният достъп до интернет сред домакинствата дава възможност и за създаването на съвършено нов вид потребителска електроника – т.нар. „умни“ уреди. За първи път идеите за свързване на домашните уреди и популярните джаджи не са просто фантастика. Появата на първите лаптопи с много опции за лесна връзка с интернет, смартфоните и таблетите се приема от потребителите като естествена стъпка напред. Светът след смартфоните вече е тотално различен от този преди 2000 г.

Съвременни предизвикателства

Миграция към IPv6

Интернет изисква всяко свързано устройство в интернет да разполага със собствен IP (Internet Protocol) адрес. За да се координират мрежите и IP адресите в глобалната мрежа, те се разделят в 5 географски зони. Всяка зона има назначени няколкостотин милиона IP адреса, които влизат в нея. По стечение на обстоятелствата оригиналният план да се използват IPv4 адреси, които са общо около няколко милиарда, започва да се изчерпва. Поради доближаване на капацитета на статуквото международните организации решават да се мигрира към нов стандарт, който се нарича IPv6. Той позволява много повече адреси, които могат да се разпределят сред желаещите машини в глобалната мрежа. От няколко години насам тече бърза миграция към IPv6, която вече е задължителна в много части от света.

Локализирани домейни
Локализирани домейни

Интернационализация на домейните

Лесното сърфиране в интернет в голяма степен се дължи на системата DNS. Тя позволява преобразуване на IP адресите в интернет в букви, които завършват с определен домейн. Буквените и цифрените комбинации улесняват значително запомнянето на адресите в интернет, а домейните служат за получаване на по-подробна информация (в повечето случаи) за предназначението на съответния сайт. Така че вместо да пишете 173.194.44.34 в адреса на вашия браузър, можете просто да напишете www.google.com и той автоматично ще използва DNS сървъра на вашия доставчик, за да стигнете до желания адрес. С времето се появяват все повече домейни, някои от които напоследък са много популярни (.eu за сайтове, регистрирани в Европейския съюз и новият .xxx за порнографско съдържание). През месец октомври 2009 г. ICANN (организацията, която отговаря за разпределянето на домейните) одобрява създаването на международни домейни. С това се отбелязва и началото на възможността за изписване на домейни на различни азбуки, включително арабски, кирилица, гръцки и др. Примери за такива домейн са .рф за Руската федерация, .新加坡 за Сингапур и др.

Широколентов достъп

Потребителите на интернет в развитите географски райони (Северна Америка, Европа и Азия) се радват на бърза и стабилна връзка към мрежата, но това не е така по целия свят. Не навсякъде достъпът се извършва чрез фиксирани кабелни или оптични връзки. Например в Египет около 2.7% от потребителите разполагат с традиционния за нас широколентов достъп до мрежата, а 10 пъти повече от тях използват мобилен интернет. Мобилният интернет, макар и по-бавен, може да бъде много по-ефикасен, когато става въпрос за разпространение на по-голяма територия. В държави като Япония, Южна Корея и Швеция има повече регистрирани абонаментни планове, отколкото хора, тъй като потребителите използват по няколко устройства, които имат постоянна свързаност. Скоростта също е доста по-различна в различните региони. Най-бързият достъп до интернет традиционно е наличен в Азия и Европа. Разликите с някои африкански държави могат да бъдат драматични, ако се приложи сравнение.

Липса на достъп
Липса на достъп

Липса на достъп

Понякога достъпът до интернет бива прекъсван от инциденти или по нареждане на правителството. Протестите през 2011 г. на площад Тахрир предизвикват правителството на Египет и в резултат достъпът до интернет е прекъснат. Това е възможно, тъй като той е контролиран от няколко големи компании. Все още съществуват не малък брой държави, които имат силно ограничени връзки с останалия свят и при инцидент или нареждане целият интернет достъп би могъл да бъде спрян. През 2013 г. най-големият сирийски град Алепо изчезва от интернет за няколко часа заради военния конфликт. Южната част на Сирия получава достъпа чрез наземна линия, която се свързва към възел в Турция. Не е ясно дали причината за липсата на достъп се дължи на повреда, причинена от военните атаки, или е умишлено прекъсване.

Свободата в интернет
Свободата в интернет

Цензура

Повечето западни държави не страдат от цензуриращи органи, но това не е така навсякъде по света. Държави като Куба и Китай имат създадени механизми, които блокират нежелано от правителството съдържание. Достъпът до „пропаганда“ е контролиран и е престъпление да се добива достъп до някои западни медии. Затова и потребители в тези части от света използват алтернативни начини за достъп до медийно съдържание от западни държави под риск за своята сигурност. Ситуацията е подобна и в много държави от Близкия изток. Китайската система е особено ефективна и често се нарича „The Great Firewall Of China“. В Русия интернет пространството също започва да бъде контролирано от 2012 г. насам. И социалните мрежи не са пренебрегвани от цензурата. Турция, Иран и Виетнам са само част от държавите, които активно блокират Youtube, Facebook и Twitter постоянно или временно. Доста пъти се е случвало да има протести в Истанбул и Анкара, тъй като достъпът до целия Youtube се ограничава често от страна на държавните власти.

Преход от Web 2.0 към Web 3.0

semantic_web
Преход към семантична глобална мрежа

След 2000 г. бързото развитие на мрежата предизвиква и нейното задължително присъствие в ежедневния живот. Традиционните медии като вестника и радиото започват да отстъпват в полза на новите електронни медии, а блоговете, личните сайтове и форумите се превръщат в новите площади, където хората изразяват мнението си. Информацията не само се събира в интернет, но и се създава от потребителите. Тази световна мрежа на споделянето експертите определят като Web 2.0 – новата еволюция на глобалната мрежа. С развитието на Web 2.0 се появяват все повече услуги и сайтове с обществено значение, например свободната енциклопедия Wikipedia. Популярността на социалните мрежи и тяхното развитие задминава малките локални интернет форуми и позволява на потребителите им да станат наистина глобални интернет граждани чрез споделянето на информация. С улесняването на достъпа до интернет производителите на потребителска електроника внедряват и интернет функционалност в своите устройства, което допълнително помага за изграждането на една истинска и глобална мрежа.

Следващата стъпка в развитието е преход към Web 3.0, който все още не е осъществен. Това ще е мрежата, в която интернет адресите ще бъдат свързани чрез семантични описания, мета данните ще са новите ключови думи в търсенето и по този начин ще се агрегира цялото интернет съдържание в една постоянно нарастваща и обновяваща се мрежа. Предстои да видим кога точно това ще се случи.

 

Данните и снимките, използвани в този репорт, са взети от достоверни източници.

 

Luba6ky съдейства за изготвянето на тази статия.

795 Коментари

 1. Title

  […]although sites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we feel they’re actually really worth a go by means of, so have a look[…]

 2. Title

  […]we like to honor quite a few other world wide web web sites around the net, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages worth checking out[…]

 3. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a couple of unrelated data, nevertheless truly worth taking a search, whoa did one particular learn about Mid East has got more problerms at the same time […]

 4. Title

  […]we came across a cool web page that you just may possibly love. Take a search for those who want[…]

 5. Title

  […]please go to the websites we comply with, which includes this one, as it represents our picks in the web[…]

 6. Title

  […]we prefer to honor numerous other net sites on the web, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages worth checking out[…]

 7. Title

  […]just beneath, are a lot of completely not connected sites to ours, however, they’re surely really worth going over[…]

 8. Title

  […]very few internet sites that come about to become detailed beneath, from our point of view are undoubtedly nicely really worth checking out[…]

 9. Title

  […]always a large fan of linking to bloggers that I appreciate but don’t get lots of link really like from[…]

 10. Title

  […]although internet websites we backlink to beneath are considerably not related to ours, we really feel they’re truly really worth a go by way of, so possess a look[…]

 11. Title

  […]that may be the finish of this article. Right here you will find some web-sites that we feel you’ll enjoy, just click the links over[…]

 12. Title

  […]Every once inside a even though we select blogs that we read. Listed beneath would be the newest internet sites that we decide on […]

 13. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine some unrelated data, nonetheless seriously worth taking a look, whoa did a single learn about Mid East has got much more problerms also […]

 14. Title

  […]very handful of web-sites that transpire to be comprehensive below, from our point of view are undoubtedly effectively worth checking out[…]

 15. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine some unrelated data, nevertheless actually really worth taking a appear, whoa did one particular study about Mid East has got extra problerms too […]

 16. Title

  […]although web-sites we backlink to beneath are considerably not related to ours, we really feel they’re basically worth a go as a result of, so possess a look[…]

 17. Title

  […]we prefer to honor lots of other world-wide-web web pages on the net, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages really worth checking out[…]

 18. Title

  […]Every the moment in a although we choose blogs that we read. Listed below are the latest websites that we opt for […]

 19. Title

  […]the time to study or take a look at the material or internet sites we’ve linked to beneath the[…]

 20. Title

  […]here are some links to web-sites that we link to due to the fact we assume they may be really worth visiting[…]

 21. Title

  […]check below, are some absolutely unrelated websites to ours, having said that, they are most trustworthy sources that we use[…]

 22. Title

  […]although web-sites we backlink to below are considerably not connected to ours, we feel they may be truly really worth a go by means of, so have a look[…]

 23. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a number of unrelated information, nevertheless actually really worth taking a search, whoa did 1 learn about Mid East has got much more problerms as well […]

 24. Title

  […]very few websites that transpire to become comprehensive beneath, from our point of view are undoubtedly very well really worth checking out[…]

 25. Looking around

  I like to look in various places on the online world, regularly I will just go to Digg and read and check stuff out

 26. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a number of unrelated information, nonetheless truly worth taking a search, whoa did 1 discover about Mid East has got far more problerms at the same time […]

 27. Title

  […]although internet sites we backlink to below are considerably not related to ours, we really feel they may be really worth a go through, so possess a look[…]

 28. Title

  […]just beneath, are various entirely not associated web-sites to ours, on the other hand, they are surely worth going over[…]

 29. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated data, nonetheless actually really worth taking a look, whoa did one particular master about Mid East has got more problerms at the same time […]

 30. Title

  […]that may be the finish of this report. Right here you will uncover some web sites that we believe you’ll value, just click the hyperlinks over[…]

 31. Title

  […]that could be the end of this post. Right here you’ll come across some web-sites that we feel you’ll appreciate, just click the links over[…]

 32. Title

  […]that may be the finish of this write-up. Here you will obtain some websites that we feel you will appreciate, just click the hyperlinks over[…]

 33. Title

  […]very handful of web sites that come about to become comprehensive below, from our point of view are undoubtedly effectively worth checking out[…]

 34. Title

  […]Every once in a even though we select blogs that we read. Listed beneath are the most current web-sites that we select […]

 35. Title

  […]although sites we backlink to beneath are considerably not connected to ours, we really feel they may be actually worth a go via, so possess a look[…]

 36. Title

  […]although internet websites we backlink to below are considerably not associated to ours, we feel they are essentially worth a go by means of, so possess a look[…]

 37. Title

  […]Every after inside a though we opt for blogs that we read. Listed beneath are the most up-to-date sites that we pick out […]

 38. Title

  […]check below, are some totally unrelated internet sites to ours, having said that, they’re most trustworthy sources that we use[…]

 39. Title

  […]that could be the end of this article. Here you will locate some web-sites that we think you will appreciate, just click the hyperlinks over[…]

 40. Title

  […]that could be the end of this article. Right here you’ll discover some web sites that we feel you will appreciate, just click the hyperlinks over[…]

 41. Title

  […]that is the end of this report. Right here you’ll locate some sites that we think you will value, just click the hyperlinks over[…]

 42. Title

  […]although internet websites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we really feel they’re actually worth a go by way of, so have a look[…]

 43. Looking around

  I like to browse in various places on the online world, often I will just go to Digg and read and check stuff out

 44. Title

  […]check below, are some totally unrelated internet websites to ours, nonetheless, they may be most trustworthy sources that we use[…]

 45. Title

  […]we like to honor many other online internet sites around the web, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Below are some webpages worth checking out[…]

 46. Title

  […]check beneath, are some completely unrelated web sites to ours, nevertheless, they’re most trustworthy sources that we use[…]

 47. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated data, nonetheless truly worth taking a search, whoa did one particular master about Mid East has got more problerms as well […]

 48. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a handful of unrelated information, nonetheless genuinely worth taking a look, whoa did a single understand about Mid East has got extra problerms also […]

 49. Title

  […]we like to honor quite a few other world-wide-web websites on the net, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages worth checking out[…]

 50. Title

  […]although sites we backlink to below are considerably not associated to ours, we feel they may be really worth a go as a result of, so have a look[…]

 51. Title

  […]always a significant fan of linking to bloggers that I like but really don’t get a good deal of link really like from[…]

 52. Title

  […]Every after in a although we pick blogs that we read. Listed beneath are the latest sites that we choose […]

 53. Title

  […]although web-sites we backlink to beneath are considerably not connected to ours, we feel they’re in fact really worth a go by, so have a look[…]

 54. Title

  […]Every when in a though we decide on blogs that we read. Listed beneath would be the most up-to-date web sites that we pick out […]

 55. Title

  […]here are some links to websites that we link to due to the fact we consider they’re really worth visiting[…]

 56. Title

  […]please stop by the websites we stick to, which includes this one, because it represents our picks through the web[…]

 57. Title

  […]very few sites that happen to be detailed below, from our point of view are undoubtedly effectively really worth checking out[…]

 58. Title

  […]that would be the end of this post. Right here you will locate some sites that we feel you’ll appreciate, just click the links over[…]

 59. Title

  […]that is the end of this post. Right here you’ll obtain some internet sites that we feel you will value, just click the links over[…]

 60. Title

  […]although internet sites we backlink to below are considerably not associated to ours, we really feel they may be essentially really worth a go as a result of, so possess a look[…]

 61. Title

  […]very few sites that happen to be comprehensive beneath, from our point of view are undoubtedly effectively worth checking out[…]

 62. Title

  […]that may be the finish of this report. Right here you will uncover some websites that we assume you will appreciate, just click the links over[…]

 63. Title

  […]just beneath, are several absolutely not associated sites to ours, even so, they are surely really worth going over[…]

 64. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a couple of unrelated information, nonetheless seriously worth taking a appear, whoa did a single study about Mid East has got much more problerms also […]

 65. Title

  […]we prefer to honor quite a few other online websites on the net, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Beneath are some webpages really worth checking out[…]

 66. Title

  […]always a big fan of linking to bloggers that I really like but don’t get a great deal of link enjoy from[…]

 67. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated information, nonetheless actually really worth taking a look, whoa did one particular study about Mid East has got additional problerms too […]

 68. Title

  […]that will be the end of this post. Here you’ll locate some websites that we assume you’ll enjoy, just click the hyperlinks over[…]

 69. Title

  […]please visit the web-sites we adhere to, which includes this one, because it represents our picks through the web[…]

 70. Title

  […]check below, are some absolutely unrelated web sites to ours, on the other hand, they’re most trustworthy sources that we use[…]

 71. Title

  […]just beneath, are various completely not related web-sites to ours, on the other hand, they are surely worth going over[…]

 72. Title

  […]Every when in a whilst we pick blogs that we study. Listed beneath are the newest sites that we decide on […]

 73. Title

  […]we like to honor numerous other online sites on the internet, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Below are some webpages really worth checking out[…]

 74. Title

  […]we like to honor several other world-wide-web sites on the net, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Below are some webpages really worth checking out[…]

 75. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a handful of unrelated data, nonetheless definitely worth taking a look, whoa did one study about Mid East has got much more problerms also […]

 76. Title

  […]that is the end of this post. Right here you will obtain some internet sites that we feel you will value, just click the links over[…]

 77. Title

  […]we like to honor several other world-wide-web websites on the net, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages really worth checking out[…]

 78. Title

  […]please go to the web sites we comply with, including this one particular, as it represents our picks through the web[…]

 79. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a number of unrelated data, nevertheless definitely really worth taking a look, whoa did one particular master about Mid East has got additional problerms as well […]

 80. Title

  […]just beneath, are a lot of entirely not connected web sites to ours, on the other hand, they’re surely worth going over[…]

 81. Title

  […]very handful of internet websites that transpire to become in depth below, from our point of view are undoubtedly properly really worth checking out[…]

 82. Title

  […]just beneath, are a lot of completely not associated web pages to ours, on the other hand, they may be certainly worth going over[…]

 83. Title

  […]although web-sites we backlink to below are considerably not connected to ours, we feel they may be in fact worth a go via, so have a look[…]

 84. Title

  […]just beneath, are several entirely not associated sites to ours, even so, they are surely really worth going over[…]

 85. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a couple of unrelated data, nevertheless truly really worth taking a search, whoa did one master about Mid East has got additional problerms at the same time […]

 86. Title

  […]we prefer to honor a lot of other online internet sites on the net, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Beneath are some webpages really worth checking out[…]

 87. Title

  […]Every the moment inside a though we pick blogs that we read. Listed below would be the most up-to-date web pages that we decide on […]

 88. Title

  […]that may be the finish of this write-up. Here you’ll locate some internet sites that we think you will appreciate, just click the links over[…]

 89. Title

  […]although internet websites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we really feel they may be truly really worth a go as a result of, so possess a look[…]

 90. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a handful of unrelated information, nevertheless definitely really worth taking a appear, whoa did 1 learn about Mid East has got much more problerms too […]

 91. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a number of unrelated data, nevertheless actually really worth taking a search, whoa did 1 study about Mid East has got extra problerms also […]

 92. Title

  […]we prefer to honor several other internet web pages on the net, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Below are some webpages worth checking out[…]

 93. Title

  […]very few web-sites that happen to become detailed below, from our point of view are undoubtedly nicely really worth checking out[…]

 94. Title

  […]we came across a cool website that you just could love. Take a look in the event you want[…]

 95. Title

  […]we prefer to honor quite a few other internet web sites around the web, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages really worth checking out[…]

 96. Title

  […]we like to honor quite a few other internet web sites around the web, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Below are some webpages worth checking out[…]

 97. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a handful of unrelated data, nonetheless really worth taking a appear, whoa did a single master about Mid East has got a lot more problerms also […]

 98. Title

  […]here are some links to web pages that we link to simply because we believe they’re really worth visiting[…]

 99. Title

  […]please pay a visit to the web-sites we adhere to, such as this a single, as it represents our picks in the web[…]

 100. Title

  […]Every once in a though we decide on blogs that we study. Listed below would be the most recent internet sites that we opt for […]

 101. Title

  […]here are some hyperlinks to sites that we link to simply because we think they’re really worth visiting[…]

 102. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a handful of unrelated information, nonetheless really worth taking a look, whoa did a single master about Mid East has got extra problerms too […]

 103. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated data, nonetheless genuinely worth taking a look, whoa did one understand about Mid East has got far more problerms as well […]

 104. Title

  […]we like to honor quite a few other internet internet sites on the web, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Below are some webpages worth checking out[…]

 105. Title

  […]very few internet sites that come about to be comprehensive below, from our point of view are undoubtedly properly worth checking out[…]

 106. Title

  […]we like to honor many other world wide web web pages on the net, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Beneath are some webpages really worth checking out[…]

 107. Title

  […]just beneath, are numerous totally not connected internet sites to ours, having said that, they may be certainly really worth going over[…]

 108. Title

  […]although internet websites we backlink to beneath are considerably not related to ours, we really feel they are really worth a go via, so have a look[…]

 109. Title

  […]that will be the end of this write-up. Here you’ll find some web sites that we think you’ll enjoy, just click the hyperlinks over[…]

 110. Title

  […]we prefer to honor many other web web pages on the net, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Below are some webpages really worth checking out[…]

 111. Title

  […]we came across a cool site that you just may possibly take pleasure in. Take a look in the event you want[…]

 112. Title

  […]always a major fan of linking to bloggers that I really like but really don’t get lots of link like from[…]

 113. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a number of unrelated information, nonetheless actually really worth taking a search, whoa did 1 master about Mid East has got a lot more problerms also […]

 114. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine some unrelated data, nevertheless really worth taking a appear, whoa did one master about Mid East has got additional problerms also […]

 115. Title

  […]that could be the end of this write-up. Right here you will obtain some web pages that we assume you will appreciate, just click the links over[…]

 116. Title

  […]check below, are some totally unrelated internet websites to ours, nonetheless, they may be most trustworthy sources that we use[…]

 117. Title

  […]although websites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we feel they may be essentially worth a go by, so have a look[…]

 118. Title

  […]we prefer to honor numerous other world wide web sites on the web, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Beneath are some webpages really worth checking out[…]

 119. Title

  […]always a significant fan of linking to bloggers that I love but really don’t get a lot of link adore from[…]

 120. Title

  […]check below, are some entirely unrelated websites to ours, however, they may be most trustworthy sources that we use[…]

 121. Title

  […]that may be the finish of this post. Right here you’ll obtain some web-sites that we think you’ll value, just click the links over[…]

 122. Title

  […]that will be the end of this article. Right here you’ll obtain some web sites that we think you’ll value, just click the hyperlinks over[…]

 123. Title

  […]here are some hyperlinks to web-sites that we link to mainly because we believe they’re worth visiting[…]

 124. Title

  […]the time to study or stop by the subject material or web sites we’ve linked to below the[…]

 125. Title

  […]we prefer to honor a lot of other net web pages around the net, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Beneath are some webpages worth checking out[…]

 126. Title

  […]please pay a visit to the sites we follow, such as this a single, as it represents our picks through the web[…]

 127. Title

  […]we prefer to honor quite a few other internet sites on the web, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Below are some webpages really worth checking out[…]

 128. Title

  […]that will be the end of this report. Right here you’ll uncover some web pages that we assume you’ll value, just click the links over[…]

 129. Title

  […]please take a look at the web sites we adhere to, like this one particular, because it represents our picks in the web[…]

 130. Title

  […]although internet sites we backlink to below are considerably not connected to ours, we really feel they’re essentially worth a go as a result of, so have a look[…]

 131. Title

  […]check below, are some completely unrelated internet websites to ours, however, they are most trustworthy sources that we use[…]

 132. Title

  […]Every as soon as inside a while we pick out blogs that we study. Listed below are the most up-to-date web sites that we pick out […]

 133. Title

  […]check below, are some absolutely unrelated websites to ours, even so, they’re most trustworthy sources that we use[…]

 134. Title

  […]although websites we backlink to below are considerably not connected to ours, we feel they may be in fact really worth a go by, so have a look[…]

 135. Title

  […]that is the end of this write-up. Right here you will discover some internet sites that we believe you will value, just click the links over[…]

 136. Title

  […]we came across a cool web-site which you might get pleasure from. Take a appear in case you want[…]

 137. Title

  […]Every the moment inside a although we choose blogs that we study. Listed beneath would be the latest websites that we choose […]

 138. Title

  […]we prefer to honor lots of other net websites on the net, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Beneath are some webpages really worth checking out[…]

 139. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a number of unrelated information, nonetheless really worth taking a look, whoa did one particular understand about Mid East has got a lot more problerms at the same time […]

 140. Title

  […]although web-sites we backlink to beneath are considerably not related to ours, we feel they may be in fact really worth a go as a result of, so have a look[…]

 141. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a number of unrelated data, nonetheless definitely really worth taking a look, whoa did 1 understand about Mid East has got a lot more problerms also […]

 142. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a handful of unrelated information, nonetheless seriously really worth taking a search, whoa did one particular learn about Mid East has got extra problerms as well […]

 143. Title

  […]just beneath, are several completely not associated web-sites to ours, having said that, they are surely really worth going over[…]

 144. Title

  […]although web-sites we backlink to below are considerably not connected to ours, we feel they are really worth a go by, so have a look[…]

 145. Title

  […]although web sites we backlink to below are considerably not related to ours, we really feel they are truly really worth a go through, so have a look[…]

 146. Title

  […]that may be the finish of this write-up. Right here you’ll come across some web pages that we assume you’ll enjoy, just click the links over[…]

 147. Title

  […]very handful of websites that occur to become detailed below, from our point of view are undoubtedly nicely worth checking out[…]

 148. Title

  […]we like to honor several other online web pages around the web, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Beneath are some webpages worth checking out[…]

 149. Title

  […]please visit the web pages we comply with, including this one, as it represents our picks from the web[…]

 150. Title

  […]very couple of internet sites that take place to be comprehensive beneath, from our point of view are undoubtedly nicely worth checking out[…]

 151. Title

  […]The information and facts talked about within the article are a few of the very best accessible […]

 152. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated data, nevertheless truly really worth taking a look, whoa did 1 learn about Mid East has got much more problerms also […]

 153. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated data, nevertheless really worth taking a look, whoa did one understand about Mid East has got additional problerms too […]

 154. Title

  […]very handful of websites that happen to become comprehensive below, from our point of view are undoubtedly well really worth checking out[…]

 155. Title

  […]always a huge fan of linking to bloggers that I love but do not get a great deal of link really like from[…]

 156. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine some unrelated data, nonetheless seriously worth taking a search, whoa did 1 study about Mid East has got more problerms also […]

 157. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a number of unrelated information, nevertheless seriously worth taking a appear, whoa did 1 find out about Mid East has got extra problerms too […]

 158. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine some unrelated data, nevertheless genuinely really worth taking a look, whoa did a single understand about Mid East has got extra problerms as well […]

 159. Title

  […]that would be the finish of this report. Right here you will discover some sites that we consider you’ll appreciate, just click the hyperlinks over[…]

 160. Title

  […]that could be the end of this article. Right here you will find some websites that we think you will value, just click the hyperlinks over[…]

 161. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated data, nonetheless seriously really worth taking a look, whoa did one study about Mid East has got additional problerms at the same time […]

 162. Title

  […]that would be the end of this post. Right here you will locate some web sites that we think you’ll enjoy, just click the hyperlinks over[…]

 163. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a number of unrelated information, nonetheless definitely really worth taking a appear, whoa did a single study about Mid East has got much more problerms also […]

 164. Title

  […]we prefer to honor lots of other internet sites on the web, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages worth checking out[…]

 165. Title

  […]very couple of internet sites that transpire to be detailed beneath, from our point of view are undoubtedly well really worth checking out[…]

 166. Title

  […]we prefer to honor numerous other world-wide-web internet sites around the internet, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages really worth checking out[…]

 167. Title

  […]please check out the internet sites we adhere to, which includes this 1, as it represents our picks through the web[…]

 168. Yahoo results

  While searching Yahoo I discovered this page in the results and I didn’t think it fit

Comments are closed.