След година на критики и осъдителни мнения от страна на бивши директори, Facebook ще направят промени в News Feed. Компанията обяви чрез блог пост вчера, че през 2018 г. ще внесе промени в потока от новини, за да промотира повече смислени постове.

Според Марк Зукърбърг, промените от последните години, насочени към промотиране на видео и постове от страници, които не ангажират потребителите, правят интеракциите в социалната мрежа по-пасивни и незадоволителни. Целта на новите настройки е да променят това. „Ние чувстваме отговорността да направим така, че нашите услуги да не са просто забавни за използване, но и допринасящи за благополучието на хората“, споделя Зукърбърг.

Това не са първите промени, които Facebook внасят в News Feed. През 2016 г. стана така, че постовете от приятели и семейство станаха с приоритет пред тези от страници. През 2015 г. имаше подобни нови настройки.

Със сегашните промени компанията цели хората да се чувстват по-добре, завързвайки смислени дискусии относно разнообразни теми, с важни за тях хора. „Ще предскажем относно кои постове бихте искали да взаимодействате с приятелите си и ще показваме тези постове по-напред в потока от новини“, споделя Адам Мосери, отговорник News Feed във Facebook.

Марк Зукърбърг пък смята, че новите промени ще направят така, че хората да прекарват по-малко време в социалната мрежа:

„Чрез тези промени очаквам времето, което хората прекарват във Facebook и ангажираността, да спаднат. Но също така очаквам, че времето, което прекарвате във Facebook, ще бъде по-ценно. И ако правим правилните неща вярвам, че това ще бъде добре както за нашата общност, така и за нашия бизнес в дългосрочен план.“