Снимка: Caltech

Теориите на Айнщайн предсказват много физични явления, съществуването на голяма част от които е било доказано през последните сто години – от това, че пространството и времето са част от едно цяло, до забавянето на времето при наличието на силни гравитационни полета и това, че пътят на светлината се изкривява от големи маси. До ден днешен само една част от Общата теория на относителността бе останала недоказана – съществуването на гравитационни вълни. Е, преди години наличието им беше практически прието за факт, но за да сме сигурни, че нещо съществува, трябва да го наблюдаваме. Точно в това се състои мисията на проекта Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (Лазерна интерферометрична обсерватория за гравитационни вълни, или LIGO).

Учените, които участват във въпросния проект, работят по него от години. Целта му е, измервайки „изкривяването“ на пространството с много точни лазери, да засече такива гравитационни вълни. Според теорията, две обикалящи около общ център черни дупки, създават толкова силни гравитационни полета, че изкривяването на пространството около тях се разпространява като вълна на милиарди километри (картинката по-горе). Разбира се, тези вълни отслабват с разстоянието и ефектът, който достига до нас, би бил почти незабележим.

В крайна сметка новата версия на интерферометъра aLIGO (Advanced LIGO) е успяла да засече гравитационните вълни на две масивни сливащи се черни дупки, които се намират на 1,3 милиарда светлинни години от нас. Това се е случило през септември месец 2015 година, но учените не са го разгласили веднага, за да могат да проверят данните си и да бъдат сигурни, че те не са поредната фалшива тревога.

Трудът на всички, които работят по LIGO, е публикуван в журнала Physical Review Letters и показва още веднъж, че Айнщайн е бил прав. Съществуването на гравитационни вълни и тяхното директно наблюдаване отварят безброй нови врати за изследване на космоса и в частност тайнствените обекти като черни дупки и неутронни звезди.