vivacom

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи глоба за нелоялна конкуренция на Българската телекомуникационна компания (БТК) в размер размер на 0,1 % от нетните приходи от продажби на дружеството за финансовата 2013 година, равняваща се на 811 879 лв.

Виж още: Френският телеком Orange проявява интерес към закупуването на БТК

Комисията е установила, че е извършено нарушение по чл. 36, ал. 2 от ЗЗК чрез предлагането на таблети на привидна цена в добавка към услугата „Достъп до интернет“ за периода от месец януари до месец юли 2014 г. Според КЗК това поведение цели засягане на всички участници на пазара на предоставяне на услугата достъп до интернет.

Производството е образувано по искане на членовете на Национално сдружение на малки и средни кабелни оператори (НСМСКО) „ТВ Клуб 2000” – „Мултимедиа БГ” ЕООД и „Кабел-Сат Запад” ООД и на „Вирджиния – Ер Ен” ЕООД. В искането се твърди, че във връзка с предоставяната услуга БТК продава на нови клиенти таблети, чиито цени са значително под пазарните и са обвързани със сключването на дългосрочен договор ( „Traffic Unlimited S +, Traffic Unlimited M+, Traffic Unlimited L+, Traffic Unlimited XL+”), което може да се тълкува и като продажба под себестойност.

От БТК (VIVACOM) заявиха, че не са съгласни с взетото решение и ще го обжалват. „Решението на КЗК лишава българските потребители от достъп до таблети на достъпни цени. Забранява се едно от най-големите предимства на пакетното предлагане на услуги – комбиниране на устройства с абонаментен план на изгодна цена. Това е обичайна и установена от години практика както в България, така и в страните от ЕС. Неясно остава и отражението върху другите мобилни оператори в страната – по логиката на Комисията те също ще трябва да променят своята търговска политика. От взетото от КЗК решение полза няма да имат нито крайните потребители, които ще трябва да плащат повече, нито самият бизнес в лицето на мобилните оператори.

В много държави от Европейския съюз може да се купи таблет или телефон само за едно евро, ако е комбиниран с мобилен план или мобилен интернет. КЗК се изправя срещу начина на функциониране на пазара и европейската практика, които са в полза на потребителите. В рамките на закона VIVACOM е давала възможност на потребителите да комбинират таблет или телефон на достъпна цена с подходящ тарифен план, като спестяват пари. Компанията желае да продължи тази практика, която намира за позитивна и клиентски ориентирана. VIVACOM ще обжалва решението на КЗК с цел да защити основната си политика към потребителите – да предлага най-добрия избор от качествени продукти и услуги на достъпни цени.“, се казва в официалното изявление на компанията.